Programma Geo2020

De inhoud van de tweedaagse masterclass bestaat uit:

 • Inleiding “overheidsbrede dienstverlening 2020”
  Visie en doelstelling programma
  Uitgangspunten publieke dienstverlening overheid
  Relatie programma met Digitaal Stelsel Omgevingswet
 • Datagestuurde overheid
 • Kwaliteitsverbetering publieke waardecreatie en informatievoorziening binnen de eigen organisatie
  Waar wil uw organisatie naar toe?
  Hoe komt uw organisatie daar?
  De toevoegde waarde van geo-informatie binnen de maatschappelijke context en binnen de eigen organisatie; mogelijkheden aangereikt als input voor een beleidsplan
  Aanzet individueel beleidsplan en presentatie deelnemers van hun ideeën.

Doelen

De masterclass richt zich op het bereiken van de volgende doelen:

Algemeen

 • Inzichtelijk maken van doel en de opzet van het programma “Overheidsbrede dienstverlening 2020”
 • Aanreiken van de bijhorende visie van dit programma gerelateerd aan de zes doelstellingen.
 • Relatie tussen organisatie, informatie en publieke dienstverlening leggen en daaruit de informatiebehoefte destilleren.
 • De rol van het programma “Overheidsbrede dienstverlening 2020” relateren en in verbinding brengen met de nieuwe omgevingswet (DSO).

Gericht op de eigen organisatie

 • Het onderbouwen en uitwerken hoe de kwaliteit van de huidige publieke dienstverlening binnen de eigen organisatie verbeterd dient te worden en benoemen wat de toegevoegde publieke waarde is van deze verbetering .
 • De rol en toegevoegde waarde van geo-informatie in relatie tot organisatie, informatie en de publieke dienstverlening plaatsen binnen de maatschappelijke context.
 • Aangeven hoe binnen de eigen organisatie gekomen kan worden tot een meer compacte en efficiënte aanpak voor het inzetten van Geo-informatie, gerelateerd aan de programmadoelen van het programma “Overheidsbrede dienstverlening 2020”
 • De consequenties van het doorvoeren van de programmadoelen in relatie tot geo-informatie  relateren aan zijn eigen werk en werkomgeving

Voorbereiding

Voorbereiding op de case: Als deelnemer maakt u vooraf een analyse van de stand van zaken binnen uw organisatie.
Worden er al stappen ondernomen richting overheid  2020? Wat zijn de geformuleerde ambities?

Uitwerking

Aanzet tot een beleidsplan. Welke stappen kan iedere deelnemer binnen de eigen organisatie en met de nieuwe kennis die het heeft opgedaan tijdens de masterclass, nu ondernemen om tot een verbetering te komen in de publieke dienstverlening. De aanzet van het beleidsplan vormt de kapstok voor de presentatie.

• Bespreken case: organisatie, informatie en publieke dienstverlening
• Aanzet beleidsplan

Presentatie

• Presentatie deelnemers aanzet beleidsplan
• Feedback van docenten en gastsprekers

Presenteren van de bevindingen en stappenplan / handvatten hoe de ambities en de publieke dienstverlening binnen de kaders van overheid 2020 te implementeren zijn binnen de eigen organisatie.