Praktische informatie

Deze masterclass is bestemd voor:

Bestuurders, beleidsadviseurs, beleidsmakers, informatiemanagers, informatieanalisten van overheden, semi-overheden en ketenpartners.

Resultaat masterclass:

De masterclass geeft de deelnemers handvatten voor het onderbouwen en uitwerken hoe de kwaliteit van de huidige publieke dienstverlening binnen de eigen organisatie kan worden verbeterd.

De deelnemer kan de rol en toegevoegde waarde van geo-informatie in relatie tot organisatie, informatie en de publieke dienstverlening benoemen en plaatsen binnen de maatschappelijke context.

Hij of zij kan aangeven hoe binnen de eigen organisatie gekomen wordt tot een meer compacte en efficiënte aanpak voor het inzetten van geo-informatie, gerelateerd aan de programmadoelen van het programma “overheidsbrede dienstverlening 2020” en de datagestuurde overheid.

De masterclass levert inzicht in de consequenties van het doorvoeren van de programmadoelen in relatie tot geo-informatie gerelateerd aan eigen werk en werkomgeving.

Tijdsduur en kosten

De masterclass duurt twee dagen en kent een maximum aantal deelnemers van 12 personen.
De kosten voor deze Masterclass bedragen 2750.- euro exclusief BTW.

Bij deze Masterclass is inbegrepen:

  • Literatuur
  • Lunch, één diner, één ontbijt, koffie, thee en drankjes
  • Overnachting

Locatie:
Landgoed Hotel & Restaurant Groot Warnsborn
Bakenbergseweg 277
6816 VP Arnhem

Datum:
maart 2018

Inschrijven

Zes ambities voor 2020

  1. Digitale zelfservice waar het kan, persoonlijk waar het moet. Burgers moeten hun zaken zo veel mogelijk zelf digitaal regelen, en landelijk wordt vastgesteld om welke diensten het gaat. Voor burgers die dat niet kunnen, biedt de overheid een vangnet.
  2. Dienstverlening op maat. Lichte ondersteuning waar dat kan, en intensieve ondersteuning waar dat moet. Niet meer alles via balies – face-to-face-contact kan ook bij bedrijven, bij organisaties of gewoon in de wijk bij mensen thuis. En professionals krijgen meer vrijheid om te handelen, zodat het sneller en efficiënter gaat. Natuurlijk zal er verscheidenheid in de dienstverlening blijven. Dat hoort nu eenmaal bij dienstverlening op maat.
  3. Van ‘zorgen voor’ naar’ zorgen dat’. In 2020 zullen de initiatieven van burgers medebepalend zijn voor de inzet en rol van de overheid. Burgers en bedrijven komen al met heel veel initiatieven, en de overheid dient dat sterk te stimuleren en ondersteunen.
  4. Alle overheidszaken goed en betrouwbaar geregeld via mijn.overheid.nl. Weg met al die digitale loketten en postbussen. Gewoon één platform waar de burger zijn gegevens bewaart, standaard-dienstverlening eenvoudig zelf regelt en bijhoudt, en ook bepaalt wie zijn gegevens mag gebruiken.
  5. Eén overheid, één basis-infrastructuur – zo wordt dienstverlening eenduidiger, eenvoudiger, en waar mogelijk efficiënter en betrouwbaar georganiseerd. Dat houdt in dat gemeenten en collega-organisaties zo veel mogelijk samenwerken. Pas dan kan standaardisatie goed worden doorgevoerd.
  6. Van organisaties naar organiseren. Ook hier gaat het om samenwerken. Met gemeenten, burgers, ondernemers, marktpartijen, relevante partners en kennisinstellingen. Meer samenwerken betekent meer delen, dus ook minder administratieve lasten. De huidige rollen en taken van organisaties zullen veranderen of zelfs helemaal verdwijnen.