Integraal, gebiedsgericht samenwerken

De ambities van de digitale agenda 2017 zijn nog maar nauwelijks vormgegeven of een nieuwe uitdaging om de overheid richting 2020 verder te verbeteren is alweer actueel. Voor uw organisatie betekent dat in ieder geval een andere manier van werken met een nieuw digitaliseringvraagstuk.

Komende aandachtsgebieden:

Integraal werken met informatie en data die geo-gerelateerd zijn;
Gebiedsgericht werken en geo-informatie ontsluiten;
Samenwerking in de regio met (bestuurlijke en maatschappelijke) partners en Geo-informatie verrijken;
Samenwerking lokaal met inwoners en ondernemers en GEO-informatie beschikbaar stellen.

Tijdens deze 2-daagse masterclass, aangeboden door Nieuwland Geo-informatie in samenwerking met Publieke Waardecreatie, zal de deelnemer een raamwerk neerzetten voor een kwaliteitsverbetering van de publieke dienstverlening binnen de eigen organisatie.

Dit in het kader van het overheidsprogramma “Overheidsbrede dienstverlening 2020”.

De masterclass is tevens gericht op het positioneren van de toegevoegde waarde van geo-informatie, waarbij de deelnemer een vertaling zal maken naar de eigen organisatie.

Lees meer

Gerelateerde Artikelen