Masterclass Geo2020

Deze masterclass  zet een raamwerk neer voor een kwaliteitsverbetering van de publieke waarde binnen de eigen organisatie en daarmee ook naar uw klanten.

Het programma bestaat uit twee dagen met verschillende thema’s . De masterclass heeft een sterk praktische karakter waardoor middels action learning de aangereikte theorie aan de praktijk wordt verbonden.

We vragen de deelnemers hiervoor vooraf een schriftelijke case aan te  leveren met een probleemstelling gelieerd aan de eigen probleemstelling en de beoogde publieke waarde. Deze probleemstelling zal vervolgens als een rode draad door de behandelde onderwerpen lopen.

Onderwerp

  • Integraal werken met informatie en datagestuurd werken met geo-informatie;
  • Gebiedsgericht werken en geo-informatie ontsluiten;
  • Samenwerking in de regio met (bestuurlijke en maatschappelijke) partners en data/geo-informatie verrijken;
  • Samenwerking lokaal met inwoners en ondernemers en data/geo-informatie beschikbaar stellen.

Docenten en gastsprekers:

De docenten zullen de deelnemers triggeren om tot concrete oplossingen en denkwijzen te komen.

Docenten:

Robert Borkes (Publiekewaardecreatie.nl)

Maarten van der Hoek (Nieuwland Geo-Informatie)

Peter Kaspers (Nieuwland Geo-Informatie)

Gastsprekers:

Robert Mekking (MvR & Partners)

Deze masterclass is bedoeld voor:

Bestuurders, beleidsadviseurs, beleidsmakers, informatiemanagers, informatieanalisten van overheden, semi-overheden, en ketenpartners.