Onbereikbaar zonder geo-informatie

Overheid 2020

Datagestuurde organisatie met geo-informatie

Bereid u voor op de informatiesamenleving in 2020. Om nieuwe waardevolle inzichten te verkrijgen en maximaal rendement uit informatie te behalen zullen we beschikbare informatie moeten te vertalen naar kennis.

Geo-informatie zal een centrale rol innemen in deze datagestuurde organisatie. Voor een goede besluitvorming en publieke waardecreatie moeten we innoveren om de eigen kennispositie sterk te verbeteren.

Burger aan zet

“De burger is aan zet” is het uitgangspunt voor 2020. Met als middel: digitaal, tenzij.
Binnen informatiemanagement voor burger, bedrijven en uw medewerkers zal de toegevoegde waarde van geo-informatie groot zijn. Hiermee zal de kwaliteit van de publieke dienstverlening sterk verbeteren.

De vragen die tijdens deze masterclass worden uitgewerkt zijn:

  • Wat verstaan we onder een datagestuurde overheid in combinatie met geo-informatie?
  • Hoe kunt u geo-informatie vertalen naar kennis?
  • Welke vragen kunt u beantwoorden met geo-informatie?
  • Welke kennis kunt u destilleren uit geo-informatie?
  • Hoe kunt u geo-informatie verrijken met eigen data?
  • Hoe verhoudt geo-informatie zich tot uw omgevingsvisie en uw bedrijfsvoering?
  • Wat is de waarde van geo-informatie in de keten?
  • Wat is de rol van geo-informatie in relatie tot DSO of overheid 2020

Breng u zelf in korte tijd op de hoogte in deze kennisintensieve 2-daagse masterclass. Op basis van heldere praktijkcases wordt u voorbereid op de datagestuurde overheid en de doelen van de digitale agenda 2020.

Lees meer

Regeren is vooruit zien; vandaag beslissen met de kennis van morgen.