Digitaal Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet.
Het DSO is een geordend en verbonden geheel van: afspraken ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen.

De digitale ondersteuning heeft de volgende uitgangspunten:

Met één klik op de kaart zien wat kan en mag
In het begin alleen ‘zien wat mag’.
Gebaseerd op de wet, de regels en de omgevingsdocumenten.
In de jaren daarna wordt het meer ‘zien wat kan’.

De eerste jaren voorziet het stelsel in puur ruimtelijke gegevens. In de toekomst komt er ook andere informatie. Bijvoorbeeld op het gebied van geluid, verkeer, luchtkwaliteit, natuur en cultureel erfgoed.

Het DSO gebruikt de ‘landelijke hoofdinfrastructuur’. Deze verbindt de digitale voorzieningen van het Rijk, de Gemeenten, de Provincies en de Waterschappen. Het
DSO verzorgt het uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten.

Het DSO is de spin in het web tussen burger, bedrijfsleven, lokale overheden, het Rijk en ook de rechterlijke macht.

Het DSO sluit aan op: bestaande en komende generieke digitale overheidsvoorzieningen informatie in bestaande gegevensbanken interne processen bij bevoegd gezagen het proces van publicatie van wetten Informatie die al bekend is, hoeft daardoor niet nogmaals te worden ingevuld, aangevraagd of opgezocht.