De hoeveelheid beschikbare data over onder andere locaties en processen is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Veel data worden tegenwoordig automatisch gegenereerd en zijn het bijproduct van dagelijkse handelingen zoals het gebruik van internet, sociale media, mobiele telefoons en verschillende applicaties. De vraag is hoe organisaties de juiste informatie uit deze data naar boven kunnen halen. En hoe ze deze dusdanig kunnen aanwenden zodat ze interne processen en hun bedrijfsvoering of hun beleid en de dienstverlening kunnen verbeteren.

Datagedreven werken vraagt iets van organisaties: een andere manier van communiceren, een andere zienswijze van de bestuurders. Ook komen er vragen boven zoals welke informatie wordt aangewend om te sturen, hoe staat het met de privacy en halen we de juiste antwoorden uit al die data? Daarbij heeft deze tijdgeest invloed op de autoriteitspositie van organisaties. Het toekomstbeeld is dat organisaties slim en effectief gebruikmaken van de beschikbare informatie en deze weten te gebruiken om hun eigen processen efficiënt te sturen. Hiermee inwoners en ondernemers centraal zettend in hun dienstverlening.

Gerelateerde Artikelen