DSO

Digitaal Stelsel Omgevingswet Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is de digitale ondersteuning van de Omgevingswet. Het DSO is een geordend en verbonden geheel van: afspraken ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen. De digitale ondersteuning heeft de volgende uitgangspunten: Met één klik op de kaart zien wat kan en mag In het begin alleen ‘zien wat mag’. […]

Meer lezen
Basisregistraties

Basisregistraties Een basisregistratie is een door de overheid officieel aangewezen registratie met gegevens die door alle overheidsinstellingen verplicht worden gebruikt bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken. Meerdere basisregistraties hebben een geografische component. Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT) Basisregistratie Kadaster (BRK) Basisregistratie Ondergrond (BRO) Basisregistratie Topografie (BRT) Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken (WOZ) […]

Meer lezen
Overheid2020

Integraal, gebiedsgericht samenwerken De ambities van de digitale agenda 2017 zijn nog maar nauwelijks vormgegeven of een nieuwe uitdaging om de overheid richting 2020 verder te verbeteren is alweer actueel. Voor uw organisatie betekent dat in ieder geval een andere manier van werken met een nieuw digitaliseringvraagstuk. Komende aandachtsgebieden: Integraal werken met informatie en data […]

Meer lezen
Datagedreven

De hoeveelheid beschikbare data over onder andere locaties en processen is de laatste jaren exponentieel toegenomen. Veel data worden tegenwoordig automatisch gegenereerd en zijn het bijproduct van dagelijkse handelingen zoals het gebruik van internet, sociale media, mobiele telefoons en verschillende applicaties. De vraag is hoe organisaties de juiste informatie uit deze data naar boven kunnen […]

Meer lezen